La asociació Aire

Fundada l'any 2005

Sobre l'associació Aire

AIRE és una associació que neix l´any 2005 i que està legalment registrada a la Generalitat de Catalunya amb el número 30.320, secció 1, i CIF
G-63830327.
Integrem aquesta associació els malalts pulmonars i amb problemes respiratoris, de la naturalesa que sigui, i que estem en tractament mèdic, pendents de ser trasplantats o ja trasplantats.
També l´integrem els familiars més propers dels malalts, amics i persones que vulguin donar-nos suport i ajut, en la mesura que puguin fer-ho.
La nostra associació està oberta a tots els pacients de Catalunya i de tota Espanya, en la mesura en qué ens sigui possible. Per això estem en coordinació amb altres associacions que treballen en aquest sentit.
APORTANT EL TEU GRA DE SORRA, ENTRE TOTS HO PODEM ACONSEGUIR.
Gràcies pel teu suport!

Awesome Image
Associació Aire
Awesome Image
Awesome Image

La nostra finalitat es...

Missió i objectius

-Pots millorar la teva vida de malalt.
-T’oferim que puguis explicar els teus neguits i angoixes, dubtes i necessitats.
-Et podem donar recolzament i acompanyament moral, psicològic, administratiu i recursos materials.
-Perquè si som un bon grup podem fer sentir les nostres veus a les Administracions per millorar els serveis mèdics i els recursos.
-Donem pistes als teus familiars per saber com han de tractar-te.
Awesome Image

El nostre equip

El nostre equip de voluntaris que treballa de forma diària a AIRE
Awesome Image

Llegeix els nostres...

Estatuts