SESSIÓ INFORMATIVA.NUTRICIÓ Y DIETÈTICA. Dr.Guillermo Cárdenas. Hospital Vall d'Hebron - Associació Aire