I JORNADA PER A PACIENTS AMB MALATIA RESPIRATÒRIA AVANÇADA I FIBROSI PULMONAR - Associació Aire