AIRE AL COL.LEGI JOAN MARAGALL DE BADALONA ALUMNES DE 1r I 2n DE FARMÀCIA - Associació Aire