AIRE AL COL.LEGI JOAN MARAGALL BADALONA - ALUMNES 1r DE TRANSPORT EMERGÈNCIES SANITÀRIES - Associació Aire