CONVOCATÒRIA ASSEMBLEA GENERAL EXTRAORDINÀRIA D'AIRE 2022 - Associació Aire