PACIENTS PULMONARS DE L'HOSPITAL DE BELLVITGE REINICIEN LA MARXA NÒRDICA SETMANAL - Associació Aire