12 DE JUNY JORNADA DEL BUS DE SANG - Associació Aire