PRESENTACIÓ DEL LLIBRE "NORANTA-SIS- HORES" - Associació Aire