Día de reconeixement de tot el Voluntariat a Vall d'Hebrón - Associació Aire