Registre y estadístiques del Trasplantament Cardíac a Catalunya, període 1984-2010 - Associació Aire