Activitat de donació i trasplantament al mes de Decembre 2009 - Associació Aire