Activitat de donació i trasplantament al mes d e Juny 2009 - Associació Aire