Estudi sobre la malaltia del pulmó del cuidador d'aus. Autor Dr.Ferran Morell - Associació Aire