Qualitat de vida relacionada amb la salut en el trasplantament pulmonar. Autors Drs.Victor Monforte i Antonio Román, Hospital General Vall d'Hebron de Barcelona. - Associació Aire