Aire va anar al Centre de formació SEFOR-DRECERA, SCCL. - Associació Aire