19 I 20 DE JUNY-AIRE A LLIVIA I A LA CLINIQUE DU SOUFFLE LA SOLANE OSSÉJA - Associació Aire