Balanç de trasplantaments 2019, roda de premsa. - Associació Aire